Uwaga

Najbliższy kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną rozpoczyna się: 18-05-2015 r., zapraszamy

Najbliższy kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną rozpoczyna się: 18-05-2015 r., zapraszamy

Profil kandydata na kierowcę PKK

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) i złożyć następujące dokumenty:


• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E)
• Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5
• Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu.
• Zgoda rodziców - w przypadku osoby niepełnoletniej.

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do SZKOŁY NAUKI JAZDY GRYGLAS aby rozpocząć kurs.


Najbliższy kurs rozpoczyna się 27 04 2015!

Nr rach. bank.:

11 1500 1982 1219 8001 1858 0000


Kategoria B

Nasze pojazdy na których szkolimy kandydatów na kierowców dla kategorii B:
1) SUZUKI SWIFT
2) SUZUKI SWIFT

PEŁNY KURS:
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin jazdy

CENA:
- 1.200 zł

JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- 45 zł / h - plac manewrowy
- 45 zł / h - jazda w ruchu miejskim


Kategoria C

Nasze pojazdy na których prowadzimy kurs dla kategorii C:
1) MAN TGL 12240 (8 bieg.)
2) MAN TGL 12250 (8 bieg.)

PEŁNY KURS:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin jazdy

CENA:
- 1.750 zł

JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- MAN TGL: 70 zł / h - plac manewrowy
- MAN TGL: 70 zł / h - jazda w ruchu miejskimKategoria CE

Nasze pojazdy na których prowadzimy kurs dla kategorii CE:
1) MAN TGL + PRZYCZEPA
2) MAN TGL + PRZYCZEPA

PEŁNY KURS:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 25 godzin jazdy

CENA:
- 1.750 zł

JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- MAN TGL: 80 zł / h - plac manewrowy
- MAN TGL: 80 zł / h - jazda w ruchu miejskim


Kategoria D

Nasze pojazdy na których prowadzimy kurs dla kategorii D:
Autosan H10
RENAULT SFR114

PEŁNY KURS:

dla posiadających prawo jazdy kat. C
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 40 godzin jazdy

dla posiadających prawo jazdy kat. B
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 60 godzin jazdy

CENA:
- dla posiadających prawojazdy kat. C - 2.400 zł
- dla posiadających prawojazdy kat. B - 3.400 zł

JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- 80 zł / h - plac manewrowy
- 80 zł / h - jazda w ruchu miejskim